Družinski zakonik Referendum

DRUŽINSKI ZAKONIK

 

2. Izpodbijanje očetovstva in materinstva

132. člen (tožba moža otrokove matere)

  1. Mož lahko izpodbija očetovstvo otroka, ki ga je rodila njegova žena v zakonski zvezi, če dvomi, da je otrok njegov.
  2. Tožbo mora vložiti v enem letu od tedaj, ko je izvedel za okoliščine, ki vzbujajo dvom, da je otrok njegov, vendar najpozneje pet let po otrokovem rojstvu.

133. člen (tožba otrokove matere)

  1. Mati lahko izpodbija očetovstvo tistega, ki velja za očeta njenega otroka po tem zakoniku.
  2. Tožbo mora vložiti v enem letu po otrokovem rojstvu.

134. člen (tožba otroka)

  1. Otrok lahko s tožbo izpodbija očetovstvo tistega, ki velja za njegovega očeta po tem zakoniku, v petih letih od dneva, ko je izvedel za okoliščine, ki zbujajo dvom v očetovstvo.
  2. Petletni rok za tožbo, ki jo vloži otrok, ne sme začeti teči, preden otrok po zakonu, ki ureja pravdni postopek, ne more samostojno opravljati procesnih dejanj.

135. člen (tožba druge osebe)

  1. Kdor misli, da je otrokov oče, lahko izpodbija očetovstvo tistega, ki velja za otrokovega očeta po tem zakoniku, če hkrati zahteva, da se ugotovi njegovo očetovstvo.
  2. Tožbo mora vložiti v šestih mesecih od takrat, ko je izvedel za okoliščine, iz katerih domneva, da je otrokov oče, najpozneje pa v enem letu od dneva, ko je bilo očetovstvo vpisano v matični register.

136. člen (izpodbijanje materinstva)

Določbe tega zakonika o izpodbijanju očetovstva se smiselno uporabljajo tudi pri izpodbijanju materinstva.

 

 

PREJŠNJI ČLEN NASLEDNJI ČLEN